UNDER ANT sp. z. o. o. spółka komandytowa

 

VAT UE: PL5213788121

 

+48 661 01 07 09

+48 723 343 430

 

 contact@underant.com

 

Adres do korespondencji:

ul. Poleczki 12

02-822 Warszawa

 

Adres siedziby:

ul. Karola Olszewskiego 8

20-481  Lublin

IMPRESSUM

 

UNDER ANT sp. z o.o. sp. komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie. To samo odnosi się do treści stron internetowych osób trzecich, do których niniejsza strona może się odnosić bezpośrednio lub pośrednio poprzez łącza. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące.  Przedstawiona oferta  ma jedynie charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

 

Wszelkie prawa do materiałów i treści własnych tej witryny są zastrzeżone zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami)

COPYRIGHT UNDER ANT 2017